Menu
 

Jeugdfonds Sport & Cultuur

 

Ken je kinderen (4 tot 18 jaar) die vanwege financiële redenen geen les of training kunnen volgen?

Sport- en cultuuractiviteiten zijn belangrijk voor kinderen. Helaas kunnen niet alle ouders dit betalen. Daarom kunnen ouders of verzorgers een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dit fonds helpt gezinnen die een uitkering hebben, in de schuldsanering zitten of een laag inkomen hebben (120% van wettelijk sociaal minimum). Dit geldt ook voor culturele activiteiten zoals dansen.

 

Het jeugdfonds betaalt dan bijvoorbeeld de contributie, (een deel van) de sportkleding of een bijdrage voor de huur van een muziekinstrument of materiaalkosten. Graag informeren wij jou over de mogelijkheden zodat álle kinderen in staat worden gesteld hun sportieve of creatieve talenten (verder) te ontwikkelen.

 

Budget Jeugdfonds Sport & Cultuur Hengelo Borne

  • Jeugdfonds Sport: maximaal € 225,- per jaar

Dit bedrag kun je gebruiken voor het betalen van de contributie. De rest van de bijdrage mag gebruikt worden voor sportkleding.

 

  • Jeugdfonds Cultuur: maximaal € 425,- per jaar

Dit bedrag kun je gebruiken voor het betalen van de contributie. De rest van de bijdrage mag gebruiken voor aanschaf materiaal of huur van een instrument.

 

Let op: Het is niet mogelijk om gebruik te maken van het Jeugdfonds Sport én het Jeugdfonds Cultuur tegelijkertijd.

 

Jeugdfonds Sport & Cultuur aanvragen?

Neem dan contact op met de consulent van het Jeugdsportfonds Hengelo & Borne:

consulent.hengelo-borne@jeugdsportfonds.nl

of 074 - 245 95 24. De consulent kan je doorverwijzen naar een intermediair.

 

Hoe werkt het?

Aanvragen voor het Jeugdfonds Sport & Cultuur kun je nooit rechtstreeks doen, maar moeten worden ingediend door een intermediair die professioneel betrokken is bij de opvoeding en verzorging van jouw kind. Denk hierbij aan een leerkracht op school, een jeugdhulpverlener, huisarts of maatschappelijk werker. Je kunt voor meerdere kinderen in het gezin een aanvraag indienen.

 

Bij een positief besluit maakt het Jeugdfonds Sport & Cultuur de contributie rechtstreeks over aan de vereniging. De kledingvoucher stuurt het fonds rechtstreeks aan u.


In geval u een vraag heeft over het fonds kunt u contact opnemen met de coördinator, Truus de Ruiter.

Mailadres: hengelo-borne@jeugdsportfonds.nl of

t.deruiter@hengelo.nl

Telefoon: 074 - 245 95 24 (bereikbaar op dinsdag en donderdag)

 

Adres: Stichting Jeugdsportfonds Hengelo/Borne, Dorpsstraat 27, 7524 CD Enschede

Donaties op: NL22RABO0141389575

KvK nummer: 08168740

RSIN nummer: 818882037