Menu
 

  Inschrijfvoorwaarden

  • Elke deelnemer schrijft zich vrijwillig in met goedkeuring van zijn/haar ouders/verzorgers.
  • Let u er goed op, dat u de juiste e-mail -en telefoongegevens invult.
  • De persoonsgegevens van uw kind worden doorgegeven aan de aanbieders van de activiteiten. Deze gegevens gebruiken zij om ouders en kinderen te informeren.
  • Bij enkele activiteiten staat een toelichting over kleding en materialen. In principe stellen de sport- en cultuuraanbieders de benodigde materialen beschikbaar, tenzij anders wordt aangegeven.
  • Alleen bij te weinig aanmeldingen kan het zijn dat een activiteit niet door kan gaan. U ontvangt hierover zo spoedig mogelijk bericht via de aanbieder.
  • Bij ziekte of afwezigheid van een kind, gelieve dit zo spoedig mogelijk voor aanvang van de activiteit te melden bij de betreffende docent/aanbieder.
  • Het brengen en halen van uw kind, naar en van een activiteit, is voor de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers.
  • Tijdens de activiteiten kunnen er foto’s gemaakt worden, die gebruikt kunnen worden voor publicitaire doeleinden. Indien u hier bezwaar tegen heeft, geeft u dit dan door aan de betreffende aanbieder.
  • De gemeente Hengelo, de deelnemende verenigingen, sportscholen en andere organisaties, aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de eventuele nadelige gevolgen van sportbeoefening en/of andere activiteiten. De organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor eventuele vermissingen, ontvreemdingen en beschadigingen van/aan eigendommen van cursisten.
   Deelname aan de cursussen is dan ook geheel op eigen risico!
   Uw eigen WA - verzekering is hier meestal voldoende voor.

   

  Sport en Cultuurfonds

  U komt in aanmerking voor een bijdrage als u voldoet aan de criteria van de gemeente Hengelo.

  U kunt het aanvraagformulier Sport en Cultuurfonds downloaden via www.hengelo.nl

   

  Jeugdsportfonds

  Een kind komt in aanmerking voor een bijdrage als het voldoet aan de criteria van het Jeugdsportfonds dat actief is in de (woon)omgeving van het kind.

  Ouders en kinderen kunnen zelf geen aanvraag indienen. Dit kan alleen gedaan worden door een intermediair. Denk hierbij aan een leerkracht, jeugdhulpverlener.

  Voor meer informatie www.jeugdsportfonds.nl