Menu
 
Klik hier om in te loggen

08 Hoe ging dat vroeger?

Museum Hengelo

Groep 3 - 4
 

Over het boeiende culturele huishoudelijke erfgoed.

 

Over het verleden is in Museum Hengelo nog veel te vinden. Dat gaat ook over de mensen die hier 50 tot 100 jaar gelden woonden en leefden. Die periode volgt op de onrustige tijd vanaf het midden van de 19e eeuw als Hengelo als industriestad razendsnel groeit. Met als onderbreking de tweede wereldoorlog. Dat gaat door tot zo’n 60 jaar geleden. Daarna verandert Hengelo langzaam van een industriestad naar een stad met meer diensten en handel. Maar niet alleen stad verandert, ook het leven van de mensen maakt na de oorlog een omwenteling door. Dit wordt duidelijk als we de jeugd van de generatie grootouders met die van de huidige jeugd vergelijken. Hierover gaat deze culturele ontmoeting. Een tijdreis waarover kinderen met ouderen zoals hun grootouders kunnen praten om zo tot een informatie uitwisseling tussen generaties te komen.

Van deze periode zijn veel verhalen, gebruiken, voorwerpen en gebouwen bewaard gebleven. Zij maken deel uit van het culturele erfgoed van Hengelo. Museum Hengelo zorgt dat dit erfgoed niet verloren gaat en vertelt daarom graag de bijzondere verhalen van deze stad. Natuurlijk worden de verhalen en activiteiten afgestemd op de groepen 3 en 4.

 

De school wordt, als facultatieve voorbereidende les, bezocht door een (verklede) oudere mevrouw of meneer die een kist bij zich heeft vol (huishoudelijke) artikelen. Na een leuk inleidend verhaal over vroeger, gaat de kist open. Wat daar allemaal in zit! Weckflessen met fruit en groente, een handkoffiemolen, een petroleumstel, een hooikist en enkele voorwerpen uit andere culturen. De leerlingen mogen deze oude hulpmiddelen ook gebruiken. Met vragen en korte opdrachten worden ze geactiveerd om later thuis in contact te treden met ouderen in de buurt of hun grootouders om ervaringen uit te wisselen. Daarover kunnen ze dan op school weer vertellen.

 

Een aantal dagen later  gaan de leerlingen, als cultuurontmoeting, naar Museum Hengelo aan de Beekstraat. Allereerst krijgen ze daar een leuk verhaaltje te horen over het leven in de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Ook zien ze een reclamefilmpje over het gebruik van “moderne” elektrische apparaten uit die tijd. Daarna gaan ze onder begeleiding in groepjes op onderzoek uit om van alles te ontdekken over het verleden in de keuken, kelder en woonkamer van het Van Benthem huis van Museum Hengelo. Ze voeren ook enkele eenvoudige huishoudelijke opdrachten uit. Daarna brengen ze een bezoekje aan de popmuziekkamer waar ze een grammofoonplaatje van eigen keuze mogen laten draaien op de originele jukebox. Als afsluitende opdracht moeten ze afbeeldingen van oude en nieuwe voorwerpen bij elkaar zoeken die dezelfde functie vervullen.

 

Op school volgt dan een verwerkingsles. Daarin bekijken en bespreken de leerlingen een aantal foto’s van huishoudelijke voorwerpen die deel uitmaken van ons culturele erfgoed en waarover ze mogelijk in de thuissituatie met oudere mensen hebben gesproken. 

 

Lesmateriaal downloaden

Het lesmateriaal is te downloaden wanneer u bent ingelogd.
docx Hoe ging dat vroeger? Lesbrief/Voorbereidende les 2,11 MB
pptm Hoe ging dat vroeger? PowerPointpresentatie 4,71 MB
pptx Hoe ging dat vroeger? Verwerkingsles 14,71 MB

 

Over deze activiteit

Discipline cultureel erfgoed
Duur 1,5 uur
Locatie Museum Hengelo
Periode mei - juni '23