Menu
 
Klik hier om in te loggen

Over Kunst op School

Het programma Kunst op School is een kunst- en cultuur educatief programma voor de basisschoolleerlingen van Hengelo. Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar krijgen in hun schoolcarrière te maken met de volgende kunst- en cultuurdisciplines: beeldende- en audiovisuele kunst, film, literatuur, muziek, muziektheater, cultureel erfgoed, dans en theater. Elk kind doet dit op een ‘receptieve manier’, bijvoorbeeld door het bekijken van een dansvoorstelling of op een ‘actieve manier’, door bijvoorbeeld een kunstwerk te maken tijdens een ‘cultuurontmoeting’.

 

Het programma Kunst op School wordt samengesteld door de Commissie Kunsteducatie. In deze Hengelose commissie zitten vertegenwoordigers van het onderwijs, de gemeente en de culturele kernvoorzieningen van Hengelo. Deze culturele kernvoorzieningen zijn: Bibliotheek Hengelo, Historisch Museum Hengelo, Schouwburg Hengelo, Poppodium Metropool en Oyfo. Zij bieden kunst- en cultuur educatieve projecten of -voorstellingen aan die aansluiten op de belevingswereld van het kind.

Het programma bestaat uit regulier aanbod PO (schoolprojecten en (film)voorstellingen), uit optioneel Extra aanbod en, als de onderwijspraktijk dat vraagt, uit Maatwerk SO en VSO.

 

Vanaf 2013 wordt de landelijke invoering ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (kortweg CmK) ingezet voor telkens een periode van vier jaar; zo ook in Hengelo. Oyfo is -namens alle culturele Hengelose kernvoorzieningen - de penvoerder van de aanvraag ‘CmK Hengelo’. CultuurwijsHengelo is de naam van het Hengelose CmK programma.

 

Het aanbod van het Kunst op Schoolprogramma wordt verbreed met kern- en tussendoelen, die zijn toegepast op de bijbehorende kunstdisciplines. De groepsleerkracht kan het aanbod verbinden met de zaakvakken zodat er voor elk kind een ‘rijke leeromgeving’ ontstaat.

 

Door deelname aan dit afwisselende programma wordt bij kinderen de ontwikkeling van het cultureel (zelf)bewustzijn bevorderd. Cultuurbewustzijn is van groot belang voor de betrokkenheid van kinderen bij de samenleving en voor het ontwikkelen van begrip voor andere normen, waarden en culturen. Het vormt de basis voor het bewust handelen en stimuleert het gebruik van de vier basisvaardigheden van het geheugen: het waarnemen, het verbeelden, het conceptualiseren en het analyseren van de werkelijkheid.

 

“Voor kinderen in de groei van hun brein is het fantastisch om naast het normale schoolprogramma kunst en cultuur aangereikt te krijgen”, aldus professor Erik Scherder. “De hersenen willen in beweging gezet worden. Kunst en cultuur kunnen die beweging op een andere manier inzetten.”