Menu
 

Programma Kunst op School

Het programma Kunst op School is een kunst- en cultuureducatief programma voor de basisschoolleerlingen van Hengelo. Alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar krijgen in hun schoolcarrière te maken met de volgende kunst- en cultuurdisciplines: beeldende- en audiovisuele kunst, film, literatuur, muziek, muziektheater, cultureel erfgoed, dans en theater. Elk kind doet dit op een ‘receptieve manier’, bijvoorbeeld door het bekijken van een dansvoorstelling of op een ‘actieve manier’, door bijvoorbeeld een kunstwerk te maken tijdens een creatieve les.

 

Het programma Kunst op School wordt samengesteld door de Commissie Kunsteducatie. In deze Hengelose commissie zitten vertegenwoordigers van het onderwijs, de gemeente en de culturele kernvoorzieningen van Hengelo. Deze culturele kernvoorzieningen zijn: Bibliotheek Hengelo, Muziekschool Hengelo, CREA Centrum voor Kunsteducatie en Hengelose Balletschool, Historisch Museum Hengelo, Twents Techniekmuseum HEIM en Rabotheater Hengelo. Zij bieden kunst- en cultuureducatieve projecten of - voorstellingen die aansluiten op de belevingswereld van het kind.

 

Door deelname aan dit afwisselende programma wordt bij kinderen de ontwikkeling van het cultureel (zelf)bewustzijn bevorderd. Cultuurbewustzijn is van groot belang voor de betrokkenheid van kinderen bij de samenleving en voor het ontwikkelen van begrip voor andere normen, waarden en culturen. Het vormt de basis voor het bewust handelen en stimuleert het gebruik van de vier basisvaardigheden van het geheugen: het waarnemen, het verbeelden, het conceptualiseren en het analyseren van de werkelijkheid.

 

Bekijk het volledige aanbod

Aanbod 2012 - 2013 Aanbod 2013 - 2014