Menu
 
Klik hier om in te loggen

ICC Wijkprojecten

Elke school heeft één of meerder ICC’ers. Dit zijn de zogenaamde Interne Cultuurcoördinatoren; de kartrekkers van kunst- en cultuurbeleid binnen hun eigen school.

 

Om kunst- en cultuurprojecten op de scholen efficiënter, minder kwetsbaar en inhoudelijk sterker op te zetten is, naast het Kunst op Schoolprogramma (‘van de instellingen voor de scholen’), gekozen voor gezamenlijke ICC wijkprojecten (‘van de scholen voor de scholen’).

 

Hengelo is verdeeld in vier wijken; in elke ICC wijkgroep hebben een wijkvoorzitter en, per school, één of meerdere ICC’ers zitting. Elke ICC wijkgroep stelt jaarlijks aan de hand van een wijkthema een ICC-wijkproject vast, per bouw. In de regel bestaat een ICC-wijkproject uit vier wijkdeelprojecten met een eigen uitwerking van het thema.
De wijkprojecten worden ontwikkeld door de ICC’ers in ‘co-creatie’ met cultuuraanbieders.

 

Vanaf 2013 wordt de landelijke invoering ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’ (kortweg CmK) ingezet voor telkens een periode van vier jaar; zo ook in Hengelo. Het aanbod van de ICC wijkprojecten wordt via deze regeling verbreed met kern- en tussendoelen, die zijn toegepast op de bijbehorende kunstdisciplines. De groepsleerkracht verbindt het aanbod (zoveel mogelijk) met de zaakvakken zodat er voor elk kind een ‘rijke leeromgeving’ ontstaat.

 

Door deelname aan dit afwisselende programma wordt bij kinderen de ontwikkeling van het cultureel (zelf)bewustzijn bevorderd. Cultuurbewustzijn is van groot belang voor de betrokkenheid van kinderen bij de samenleving en voor het ontwikkelen van begrip voor andere normen, waarden en culturen. Het vormt de basis voor het bewust handelen en stimuleert het gebruik van de vier basisvaardigheden van het geheugen: het waarnemen, het verbeelden, het conceptualiseren en het analyseren van de werkelijkheid.

 

“Voor kinderen in de groei van hun brein is het fantastisch om naast het normale schoolprogramma kunst en cultuur aangereikt te krijgen”, aldus professor Erik Scherder. “De hersenen willen in beweging gezet worden. Kunst en cultuur kunnen die beweging op een andere manier inzetten.”