Menu
 
Klik hier om in te loggen

ICC Wijkprojecten

Om kunst- en cultuurprojecten op de scholen efficiënter, minder kwetsbaar en inhoudelijk sterker op te zetten is, naast het programma Kunst op School (‘van de instellingen voor de scholen’), gekozen voor gezamenlijke ICC-Wijkprojecten (‘van de scholen voor de scholen’).

Hengelo is verdeeld in vier wijken; Noord, Oost, Zuid en Midden. In april 2023 is daar een vijfde wijk aan toegevoegd: VSO. Per wijk werken de scholen uit die wijk samen aan een Wijkproject. In elke ICC-wijkgroep hebben een wijkvoorzitter (een schooldirecteur van één van de scholen) en, per school, één of meerdere ICC’ers zitting. Elke ICC-wijkgroep stelt jaarlijks aan de hand van een zelfgekozen thema een ICC-Wijkproject samen, bestaande uit vier subprojecten. Per twee leerjaren (groepen/leerjaren 1 & 2, 3 & 4, 5 & 6, 7 & 8) wordt het hoofdthema verder uitgewerkt in een subthema (passend bij de belevingswereld van de leeftijdsgroep). Bij het wijkproject (specifiek bij de wijkdeelprojecten) worden bijpassende cultuurontmoetingen (activiteiten) gezocht.

De wijkprojecten worden tijdens vijf ICC-bijeenkomsten ontwikkeld door de ICC’ers in co-creatie met cultuuraanbieders en met behulp van kennispartner pabo Saxion. Het aanbod van de ICC-Wijkprojecten wordt verbreed met kern- en tussendoelen, die zijn toegepast op de bijbehorende kunstdisciplines. De groepsleerkracht verbindt het aanbod (zoveel mogelijk) met de zaakvakken zodat er voor elk kind een ‘rijke leeromgeving’ ontstaat.
De ontwikkelde ICC-Wijkprojecten vinden tussen de voorjaarsvakantie en de meivakantie plaats. Er wordt gestreefd naar een gezamenlijke opening en/of afsluiting per wijk.

Benieuwd welke school bij welke wijk hoort? Klik dan hier.
Benieuwd wie de wijkvoorzitters zijn? Klik dan hier (onder ‘kleine commissie’).

Het aanbod vanuit de eerdere ‘ICC-Wijkprojecten’ is te vinden via de link op onze homepage en via https://aanbod.cultuurwijshengelo.nl/Activiteiten/ICC-Wijkprojecten

Op cultuurontmoetingen zijn annuleringsvoorwaarden van kracht. Deze vind je hier.

Voor vragen over het Basisprogramma ‘ICC-Wijkprojecten’ kun je terecht bij Emiel Bennink (coördinator Basisprogramma): e.bennink@cultuurwijshengelo.nl

“Voor kinderen in de groei van hun brein is het fantastisch om naast het normale schoolprogramma kunst en cultuur aangereikt te krijgen”, aldus professor Erik Scherder. “De hersenen willen in beweging gezet worden. Kunst en cultuur kunnen die beweging op een andere manier inzetten.”